Javno savjetovanje o Interreg programu između Mađarske i Hrvatske u razdoblju 2021. - 2027.

Nakon odobrenja dokumenata od strane Programskog odbora budućeg Interreg programa između Mađarske i Hrvatske za razdoblje 2021. - 2027. objavljujemo nacrt Interreg programa (temeljni dokument za iduće programsko razdoblje). Dokument, kao i prijevodi na nacionalne jezike, dostupan je na dnu ovog članka.

Ljubazno pozivamo širu javnost da izrazi svoje viđenje i mišljenje o novom Programu kao i priloženim dokumentima.

Molimo da svoje komentare dostavite najkasnije do 1. srpnja 2022. na adresu: info@huhr-cbc.com