Prekogranična regija
gdje rijeke spajaju, a ne razdvajaju