Ministarstvo Regionalnog razvoja i fondova Europske unije,
Zagreb, Republika Hrvatska
Služba za međunarodnu teritorijalnu suradnju
Sektor za politiku regionalnoga razvoja
Uprava za regionalni razvoj   
Miramarska cesta 22
10000 Zagreb
Hrvatska

Web-adresa:  https://razvoj.gov.hr/
                       http://www.strukturnifondovi.hr/

Margareta Aničić
Viša stručna savjetnica
Tel: +385 1 6391 992
E-mail: Margareta.Anicic@mrrfeu.hr