Odbor za praćenje (OP/MC) tijelo je koje donosi odluke te prati i nadzire provedbu Programa.

............................................................................................................................

Klikom na ovaj link možete pregledati popis članova Odbora za praćenje, kao i zapisnike sa sastanaka Odbora: