Prioritetna os (PO) Investicijski prioritet Alocirana sredstva EFRR-a (Eur)
Prioritetna os 1 - Povećanje konkurentnosti MSP-a 3c – Podrška stvaranju i unapređivanju naprednih kapaciteta za razvoj proizvoda i usluga 9.960.300
Prioritetna os 2 - Održivo korištenje prirodnih i kulturnih vrijednosti 6c – Očuvanje, zaštita, promocija i razvoj prirodnog i kulturnog nasljeđa 27.203.413
6d - Očuvanje i obnova bioraznolikosti i tla, promocija usluga vezanih uz ekosustav, uključujući kroz sustav Natura 2000 i zelenu infrastrukturu 8.576.241
Prioritetna os 3 – Suradnja: poboljšanje institucionalnih kapaciteta i učinkovita javna uprava 11 - poboljšanje institucionalnih kapaciteta i učinkovita javna uprava kroz promicanje suradnje u zakonodavstvu i administraciji između građana i institucija 5.717.494
Prioritetna os 4 – Obrazovanje: ulaganje u obrazovanje i osposobljavanje, uključujući strukovno osposobljavanje za vještine i cjeloživotno učenje kroz razvoj infrastrukture za obrazovanje i osposobljavanje 10 – ulaganje u vještine i cjeloživotno učenje kroz razvoj i provedbu zajedničkih obrazovnih aktivnosti, strukovno osposobljavanje i programe osposobljavanja 5.717.494
Prioritetna os 5 – Tehnička pomoć   3.649.464