Odobreni programski dokument Interreg V-A programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020. možete preuzeti ovdje.

........................................................................................................................

Izvješće o provedbi Programa za 2014. i 2015. godinu možete preuzeti ovdje.