Drugi poziv na podnošenje projektnih prijedloga Interreg V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020. objavlili su danas (31.1.2019.) na engleskom, kao službenom jeziku Programa, mađarsko Ministarstvo vanjskih poslova i vanjske trgovine, kao Upravljačko tijelo Programa te Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije Republike Hrvatske, kao Nacionalno tijelo u Programu.

Rok za dostavu projektnih prijedloga je 3. svibnja 2019., 15:00 sati, kako je fiksirano u IMIS sistemu za prijavu. Svi pokušaji dostave nakon tog roka bit će zabilježeni u IMIS 2014-2020 modulu za prijavu kao zakašnjele prijave te će svi takvi projektni prijedlozi biti odbačeni tijekom pojednostavljenog postupka formalne ocjene i ocjene prihvatljivosti. 

IMIS sistem za prijavu (Application Module of IMIS 2014-2020) dostupan je putem sljedećeg linka:

https://imis2014-2020.eu/imis-web/public#!foAppHrLogin 

Detalje Drugog poziva na podnošenje projektnih prijedloga Interreg V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020. možete pronaći ovdje:

Drugi poziv na podnošenje projektnih prijedloga