Kontrolno tijelo u u Hrvatskoj dostupno je za hrvatske korisnike / projektne partnere (uključujući i hrvatske glavne korisnike) za pitanja na razini korisnika.

Kontrolno tijelo, Hrvatska

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije Republike Hrvatske, Zagreb

Ines Horvat
interreg_hu-hr@mrrfeu.hr