Prvi poziv na podnošenje projektnih prijedloga INTERREG V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020. objavili su 29. veljače 2016. Ured Premijera Mađarske kao Upravljačko tijelo Programa te Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije Republike Hrvatske kao Nacionalno tijelo u Programu.  Prvi poziv na podnošenje projektnih prijedloga zatvoren je 31. svibnja 2016.

Ovdje možete pronaći arhivu s osnovnim dokumentima Prvog poziva, kao i prezentaciju s Info dana::  

....................

....................