Priopćenje 2, Konferencija Čakovec 10. rujna 2015.

Priopćenje 2, Konferencija Čakovec 10. rujna 2015.

Program prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska proslavio je četvrti Dan europske suradnje velikom konferencijom u Čakovcu 10. rujna 2015.godine

Više od 49 miljuna eura sredstava Europske unije dodijeljeno je mađarsko-hrvatskim projektima (ukupno 169) u okviru programa prekogranične suradnje 2007.-2013. i to ravnopravno s obje strane granice. Nova EU financijska perspektiva 2014.-2020. otvara nove prekogranične mogućnosti, a novi Interreg V-A Program suradnje Mađarska-Hrvatska, Europska komisija odobrila je 7. rujna 2015.

Priopćenje 2, HU-HR konferencija Cakovec 2015

conference-2015.huhr-cbc.com