Program prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020. jedan je od programa Europske teritorijalne suradnje, koji zauzimaju važno mjesto kao jedan od instrumenata i ciljeva Kohezijske politike Europske unije. Programi u okviru Europske teritorijalne suradnje – u novoj financijskoj perspektivi objedinjeni pod brendom INTERREG – doprinose jačanju ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije Europske unije baveći se problemima koji nadilaze granice između različitih zemalja ili regija. Ciljevi Europske teritorijalne suradnje između ostalog su stvaranje zajedničkog identiteta, integriranog fizičkog prostora, uravnoteženog razvoja i poboljšanje politika i bolje funkcioniranje upravljačkih struktura. Kako bi postigli ove ciljeve, programi prekogranične suradnje prepoznaju zajedničke probleme u pograničnim regijama, te određuju mjere za suočavanje s njima.

Program prekogranične suradnje između Mađarske i Hrvatske sljednik je programa iz prethodne financijske perspektive (2007.-2013.), i baš kao i njegov prethodnik tijekom godine pristupanja Hrvatske Europskoj uniji, i on se u slučaju obje zemlje financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR). Slijedom toga, u provedbi programa primjenjuju se sva pravila i procedure koje se odnose na programiranje i provedbu instrumenata Kohezijske politike. Program čini organsku cjelinu sa svojim prethodnikom te je u njemu moguće primijeniti većinu iskustava prikupljenih tijekom prethodnog programskog razdoblja, uz izuzetak pravila koja su proizlazila iz prijašnjeg IPA statusa programa.

Zbog svojeg ograničenog opsega i specifičnosti prekograničnog statusa, program je usmjeren na pružanje potpore odabranim strateškim aktivnostima i pilot projektima iz prioritetnih područja, dok veća infrastrukturna ulaganja nisu planirana. Naglasak je ponajprije stavljen na poticanje gospodarske suradnje, kroz rješavanje problema slabe povezanosti i nepovoljnog gospodarskog okruženja; poboljšanje i zaštitu okoliša i prirodnih resursa, odnosno spriječavanje njihovog gubitka; poticanje umreženosti lokalnih i regionalnih upravljačkih struktura; te poboljšanje komunikacije između odgojno-obrazovnih institucija i ključnih dionika lokalnih gospodarstava.

Fokus programa blago je pomaknut prema jačanju i širenju već postojećih mreža suradnje, odnosno prema uspostavi čvrstih temelja za dinamičnu i trajnu prekograničnu suradnju. Program stavlja i naglasak na poticanje održive gospodarske suradnje u regiji uz zadržavanje kontinuiteta aktivnosti.

.......................................................................................................................................

Ovdje možete pronaći informativni letak Interreg V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020. (na engleskom, hrvatskom i mađarskom) s osnovnim informacijama o Programu. Letak služi isključivo u informativne svrhe: