A program által érintett terület kiterjedése 31085 km2, lakossága megközelítőleg 2,1 millió fő, amelynek 46%-a Magyarországon, 54%-a pedig Horvátországban (Forrás: EUSTAT, 2011) él. A program az alábbi NUTS III szintű közigazgatási egységeket fedi le:

  • Magyarországi megyék: Zala, Somogy és Baranya;
  • Horvátországi megyék: Muraköz, Varasd, Kapronca-Körös, Belovár-Bilogora, Verőce-Drávamente, Pozsega-Szlavónia, Eszék-Baranya és Vukovár-Szerém.

Az előző programidőszaktól eltérően, amelyben négy, a határszakasszal közvetlen földrajzi kapcsolattal nem rendelkező úgynevezett „kapcsolódó“ státuszú régió tartozott a jogosult területhez, a jelenlegi program valamennyi a programban résztvevő NUTS III szintű közigazgatási egységet egyenrangúnak tekint.