A Magyarország-Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 célja elmélyíteni, valamint a lehetőségekhez mérten minél inkább kiterjeszteni az együttműködés és kapcsolatépítés hatókörét a már megkezdett és sikeresnek bizonyuló együttműködések nyomán.  Ennek érdekében a program jobb feltételeket teremt és ösztönzőket biztosít a térség fő érdekeltjei részére.

A program imént vázolt stratégiájával szemben az elvárás az, hogy hatékonyan hirdesse a programterület általános hosszú távú jövőképét, amit a programozási folyamat résztvevői a következőkben fogalmaztak meg:

"Horvátország és Magyarország határ menti övezetét intenzív, sokrétű együttműködés jellemzi, amelyet megkönnyítenek a megfelelő határon átnyúló kapcsolatok, a közös tudás, valamint az aktív és motivált társadalmi csoportok, középpontjában pedig a térség gazdag természeti és kulturális erőforrásainak fenntartható, hozzáadott értéket biztosító kiaknázása és a határon átnyúló gazdasági, intézményi és személyes kapcsolatok folyamatos gyarapítása áll."

Ennek a hosszú távú célnak a megvalósítása érdekében öt prioritási tengely került meghatározásra, az azokban szereplő beruházási prioritások pedig eszközként szolgálhatnak a régió stratégiai fejlesztéséhez:

1. prioritási tengely:

Gazdaságfejlesztés – A KKV-k versenyképességének fokozása

2. prioritási tengely:

A természeti és kulturális erőforrások fenntartható kiaknázása – A környezet megőrzése és védelme, az erőforrások hatékonyságának elősegítése

3. prioritási tengely:

Együttműködés – Intézményi kapacitások bővítése és hatékony közigazgatás

4. prioritási tengely:

Oktatás – Beruházás az oktatásba, képzésbe, a szakképzést is beleértve, a készségfejlesztés és az élethosszig tartó tanulás érdekében, az oktatási, képzési infrastruktúra fejlesztésével

5. prioritási tengely:

Technikai segítségnyújtás

A fenti prioritási tengelyek egy átfogó stratégiát alkotnak, amely meghatározza a szükséges beavatkozásokat szem előtt tartva a KKV-k gazdasági versenyképességének fokozását, ezáltal pedig  a hátrányos helyzetű vidéki térségek gazdasági fejlődését.