A Magyarország-Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 egyik tagja az Európai Területi Együttműködési (ETE) programok által alkotott hálózatnak, amely az új tervezési időszakban ismét az Interreg elnevezést kapta, és amely az EU kohéziós politikájának fontos részét képezi. Az ETE programok az országok és régiók határain átívelő problémák kezelésével hozzájárulnak az EU általános gazdasági, szociális és területi kohéziójához. Az ETE programok célja – többek között – a közös identitás előmozdítása, a fizikai tér integrálása, a kiegyensúlyozott fejlesztés, valamint a szakpolitikák és az irányítás összehangolása. Ezen célok elérése érdekében a határon átnyúló együttműködési programok közös kihívásokat fogalmaznak meg a határrégiókban, és ezek kezelésére intézkedéseket határoznak meg.

Jelen együttműködési program a Magyarország-Horvátország (IPA) Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 utóda. Hasonlóan az előző programidőszakhoz, Horvátország Európai Unióhoz történő csatlakozásának évétől, a program társfinanszírozását mindkét tagállamban az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) forrása fedezi. Így az európai kohéziós politika végrehajtását szabályozó elvek, szabályok és eljárásrendek teljes köre alkalmazandó erre az együttműködési programra. A korábbi IPA (előcsatlakozási támogatási eszköz) néhány speciális szabálya és eljárásrendje kivételével a 2007-2013-as programidőszak tapasztalatainak túlnyomó többsége a jelenlegi program esetében is helytálló, s céljait és tartalmát tekintve mintegy folytatása az előző programnak.

A program, nagyságrendjéből és speciális határ menti jellegéből fakadóan, elsősorban együttműködésen alapuló stratégiai akciókat és kísérleti projekteket támogat a meghatározott prioritási tématerületeken belül, nem teszi lehetővé nagy léptékű beavatkozások végrehajtását. A program a gazdasági együttműködések előmozdítását, a megközelíthetőség és a gazdasági környezet problémáinak feloldását; természeti és környezeti értékek megőrzését vagy eltűnésük kockázatának csökkentését; a helyi és regionális intézményi és szervezeti háló megerősítését, valamint az oktatási-, képzési intézmények és a helyi gazdaság szereplői közötti kommunikáció fejlesztését helyezi fókuszpontba.

A jelenlegi program fókusza némileg eltolódott a már meglévő együttműködési hálózatok megerősítésének és bővítésének támogatása felé, annak érdekében, hogy a határon átnyúló dinamikus és tartós együttműködés egészséges alapokra épülhessen. Emellett a program még inkább összpontosít arra, hogy a fenntartható gazdasági együttműködés ösztönzése mellett a régióban a fentebb vázolt tevékenységek folyamatossága is megmaradjon.

.......................................................................................................................................

Itt található meg az Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttmuködési Program 2014-2020 szórólapja (angol, horvát, Magyar nyelven) az alapveto program információkkal, melyek kizárólag tájékoztató jelleguek.