Prioritási tengely Beruházási prioritás Allokált ERFA forrás (Eur)
1-es prioritási tengely – A KKV-k versenyképességének fokozása 3c - A korszerű termék- és szolgáltatásfejlesztési képességek megteremtésének és bővítésének támogatása 9.960.300
2-es prioritási tengely – A természeti és kulturális erőforrások fenntartható hasznosítása 6c - A természeti és kulturális örökség megőrzése, védelme, elősegítése és fejlesztése 27.203.413
6d - A biológiai sokféleség és a talaj megóvása, helyreállítása valamint az ökoszisztéma-szolgáltatások elősegítése, többek között a NATURA 2000 és a zöld infrastruktúrák révén 8.576.241
3-as prioritási tengely – Együttműködés: Intézményi kapacitások bővítése és hatékony közigazgatás 11 - A hatóságok és az érdekelt felek intézményi kapacitásának és a közigazgatás hatékonyságának javítása a jogi és közigazgatási együttműködés, valamint az állampolgárok és az intézmények közötti együttműködés támogatása révén 5.717.494
4-es prioritási tengely – Oktatás: az oktatásba és a képzésbe, többek között a szakképzésbe történő beruházás a készségek fejlesztése és az egész életen át tartó tanulás érdekében 10 - Az oktatásba, a képzésbe és a szakképzésbe történő beruházás a készségek fejlesztése és az egész életen át tartó tanulás érdekében a közös oktatási, szakképzési és képzési rendszerek kidolgozása és megvalósítása révén 5.717.494
5-ös prioritási tengely – Technikai segítségnyújtás nem releváns 3.649.464