Jelen együttműködési program a Magyarország-Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 utóda. A első határon átnyúló együttműködési program sikeres végrehajtása a két ország között alapot teremtett további közös fejlesztésekhez.

A hét évet átfogó Program keretében összesen 52 433 025 € uniós forrás állt rendelkezésre, amely sokrétű lehetőséget teremtett a potenciális kedvezményezettek számára két prioritási területen:  a Fenntartható környezet és turizmus valamint az Együttműködő gazdaság és közösségek közötti humánerőforrás-fejlesztés prioritásokban.

A Program számos különböző tevékenységet finanszírozott; a környezet- és a környezeti értékek védelmét szolgáló infrastrukturális fejlesztéseket; közös programok, tanulmányok, környezetvédelmi fejlesztési stratégiák kidolgozását; kerékpárutak építését és kijelölését; turisztikai látványosságok és az ehhez kapcsolódó infrastruktúra fejlesztését; hátrányos helyzetű emberek munkába integrálását elősegítő intézkedéseket; a kutatási tevékenységekhez szükséges eszközök és infrastruktúra fejlesztését; közös megvalósíthatósági tanulmányok készítését; közös tananyagfejlesztést és az oktatási lehetőségek bővítését; emberek közötti kapcsolatok fejlesztését (mint például fesztiválok, előadások, koncertek, kiállítások, művészeti akadémiák, jótékonysági események, határon átnyúló amatőr sportbajnokságok és tornák szervezését); valamint a nyelvi akadályok csökkentését célzó tevékenységeket.

A három pályázati felhívás keretében összesen 164 projekt valósult meg, a teljes lista elérhető itt.