Tervezés 2014 - Felmérés a határon átnyúló tevékenységekről az oktatás és a képzés területén

A 2014-2020 közötti magyar-horvát együttműködési programdokumentum véglegesítésének egyik lépéseként került sor a határon átnyúló oktatási-képzési tevékenységek felmérésére, amely a korábban oktatási-képzési projektet megvalósított valamennyi kedvezményezett bevonásával, online kérdőív segítségével valósult meg.

A Magyarország-Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 előkészítése a folyamat utolsó fázisához érkezett. A program egyik prioritása az oktatás közös fejlesztésével foglalkozik, azaz az oktatási intézmények további fejlődését kívánja támogatni annak érdekében, hogy speciális tudást nyújtó intellektuális központokká válhassanak, és a jövőben is ilyenekként működhessenek.

A hamarosan induló program eredményeinek mérhetőségét elősegítendő a tervezők egy olyan eredményindikátort határoztak meg, amely azon oktatási intézményeket azonosítja be a határrégióban, amelyek közösen vagy kölcsönösen olyan tananyagot oktatnak, amely a térségre és/vagy a szomszédos országra vonatkozó specifikus tartalmakat is magában foglal.

A jelenleg is elérhető kurzusok számának megállapításához a tervezők egy rövid kérdőív kitöltésére hívták fel a következő szereplőket: olyan intézmények, amelyek a 2013/2014-es tanévben kínáltak közös kurzust/tananyagot; olyan intézmények, amelyek a régió-specifikus értékekről és kultúráról és/vagy a másik országról szóló tananyagot is oktattak; valamint olyan intézmények, amelyek a határrégióban amúgy hiányzó képesítést nyújtottak.

Az online felmérés kitöltésének határideje 2015. február 16-a volt. Még egyszer szeretnénk megköszönni az aktív részvételt!